БАЙЦАА

Тариаланчид шинэхэнээрээ юм шиг хадгалагддаг байцааг сүүлийн жилүүдэд их сонирхох болсон. Учир нь хашир тариаланчдын санааг хамгийн их зовоодог нь хадгалалт юм. Технологид бий гэхдээ явж явж сорт л шийднэ. Таны худалдан авсан хүнсний ногооны үр нь дараах давуу талтай болно.

Үүнд: 

 • Сорьцын гэрчилгээ, 

 • Гарал үүслийн гэрчилгээ, 

 • Баталгаа, 

 • Мэргэжлийн зөвлөгөө,

 • Бусад өргөн боломжууд,

Дээрх үрийг худалдан авснаар Та тариалсан үр, үрсэлгээг баталгаатай хураан авахаас гадна, хадгалалт, борлуулалтдаа санаа зоволтгүй.

беларуск.jpg

Беларусская-455

Нутагшсан сорт, 1970 он

 • Эртийн болцтой 80-95 хоног.

 • Хүйтэнд тэсвэртэй.

 • 1га талбайгаас 150-220ц ургац авна.

 • Хадгалалт сайн даана. 8-9 сар. 

 • 12-15 см урт, 5-6 см голчтой,

 • Дундаж жин: 35-100г 

 • Хурц аагтай, 3-4 нахиатай

 • Махлаг эд цагаандуу, шүүслэг, нягт

 • Булцуу нь хавтгайдуу бөөрөнхий

Харрикейн F1

Ирээдүйтэй гбрид сорт, 2014 он

 • Оройн болцтой сорт. 98-100 хоног

 • 1га талбайн ургац: 328-634ц.

 • Дундаж жин: 1.9-3.2 кг 

 • Таваарлаг чанар: 93-98%

 • Үзэмж сайтай

 • Хадгалалт: 8-9 сар

 • Гандалтад тэсвэртэй

 • Толгой нь  бөөрөнхий, нягт судал том, иш намхан

Грибовский-147

Нутагшсан сорт, 1970 он

 • Эртийн болцтой 90-120 хоног.

 • Хүйтэнд тэсвэртэй.

 • 1га талбайгаас 200-300ц ургац авна.

 • Хадгалалт: 6 сар. 

 • Дундаж жин: 70-100г 

 • Булцуу нь 1-2 нахиатай

 • Махлаг эд цагаандуу, шүүслэг, дунд зэргийн нягт

 • Булцуу нь зуувандуу бөөрөнхий

Тиара F1

Ирээдүйтэй гбрид сорт, 2014он

 • Эрт ургацын сорт. 53-59 хоног

 • 1га талбайн ургац: 180-205ц.

 • Дундаж жин: 1.0-1.2 кг 

 • Таваарлаг чанар: 90%

 • үзэмж сайтай

 • Толгой нь  бөөрөнхий, нягт боодог, толгой хэсгээр шардуу өнгөтэй, иш намхан

Ширхэнцэг-13

Нутагшсан сорт, 2015 он

 • Эртийн болцтой 80-109 хоног.

 • Цаг уурын өөрчлөлтөд тэсвэртэй.

 • 1га талбайгаас 200-350ц ургац авна.

 • Таварлаг чанар: 55-97%

 • Хадгалалт: 6 сар. 

 • Дундаж жин: 50-150г 

 • Булцуу нь 1-2 нахиатай

 • хатаахад тохиромжтой.

 • Махлаг эд цагаандуу, шүүслэг

 • Булцуу нь хавтгайдуу бөөрөнхий

Бронко F1

ирээдүйтэй сорт, 2015 он

 • Дунд болцтой 80-85 хоног.

 • 1га талбайгаас 300-500ц .

 • Хадгалалт: сайн. 

 • Дундаж жин: 1,5-3,0 кг 

 • Таваарлаг чанар: 95%

 • Булцуу нь  бөөрөнхий, гүн улаан хүрэн өнгөтэй

 • Нимгэн навчтай