МОНГОЛ НОГОО

ТӨСӨЛ

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ

WHITE LOGO.png

Төслийн тухай

      Монгол ногоо төсөл нь 2016 оноос 2023 оныг дуустал нийт 7 жил хэрэгжих болно. Энэхүү видео нь төслийн эхний хэсэгт буюу 2016-2020 онуудад тохиосон үйл явдлыг тоймлон үзүүлнэ. 

Төслийн зорилго

Төсөл нь “хүртээмжтэй, хүйсийн тэгш байдлыг хангасан хүнсний ногооны салбарыг тогтвортой хөгжүүлэх замаар Монгол улсад амьжиргааг дэмжих” зорилгыг хэрэгжүүлнэ.

Захиалагч

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

Санхүүжүүлэгч

Швейцарын хөгжлийн агентлаг

Хэрэгжүүлэгч

"Монголын хөдөөг шинэчлэхийн төлөө фермерүүдийн холбоо" ТББ

Хамрах хүрээ

Сэлэнгэ, Төв, Дархан, Эрдэнэт, Хөвсгөл, Дорнод, Ховд, Увс, Завхан, Баянхонгор, Улаанбаатар хот

/Дэлгэрэнгүй/