Хөдөө Аж Ауйн Зохистой Дадлын Тухай:

2012 онд батлагдсан “ХҮНСНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ”-ийн 10.1.4.-д Хүнсний ногоо тариалж буй иргэн, аж ахуй нь анхан шатны хүнс үйлдвэрлэгч бөгөөд үйл ажиллагаандаа зохистой дадлыг нэвтрүүлсэн байх шаардлагатай гэж заасан байдаг.

Ийнхүү 2018 онд ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛД ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ (GAP буюу ХААЗД) НЭВТРҮҮЛЭХ УДИРДАМЖ MNS 6737:2018 батлагдаж, 2019 онд ХХААХҮЯ-аас

“Жимс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэлд хөдөө аж ахуйн зохистой дадлыг хялбаршуулан нэвтрүүлэх заавар”-ыг баталснаар Хүнсний тухай хуулийн энэхүү заалтыг хэрэгжүүлэх боломж нь бүрдээд байна.

ХААЗД гэдэг нь товчоор газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн аливаа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх явцад эрүүл, аюулгүй байдлыг хангах зохистой арга хэмжээнүүдийг хэрхэн мөрдөж байгааг итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллагын мэргэжилтэн баталгаажуулж, баримтжуулах цогц арга хэмжээ юм.

ХААЗД-ын БАТАЛГААЖУУЛАЛТ гэж юу вэ? 

Зах зээлд нийлүүлэгдэж байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл явц, тогтолцоо нь стандартын шаардлагад нийцсэн эсэхийг тогтоох замаар хэрэглэгчийг зөв сонголт хийх, хуурамч бүтээгдэхүүнээс хамгаалах, бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд оршдог.

Баталгаажуулалтын ач холбогдол

 1. Өрсөлдөх боломж нээгдэнэ

 2. Үр ашиг бодитоор хэмжигдэнэ

 3. Эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлнө

 4. Хэрэглэгчийн сонголтонд нөлөөлнө

 5. Ээлтэй орчинд амьдарна

 

1.  Тариаланч
ХААЗД нэвтрүүлснээр юу хожих вэ?

 • Бүтээгдэхүүнийхээ гарал үүслийг баталгаажуулж, таны бүтээгдэхүүнийг худалдан авч буй хүнд итгэл үнэмшил бий болно.

 • Хүнсний аюулгүй байдлын эрсдлийг бууруулна.

 • Өөрийн аж ахуйн менежментийн үр ашгийг дээшлүүлнэ.

 • Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх хууль тогтоомжийн шаардлагыг хангана.

 • Зах зээлд өөрийн бүтээгдэхүүнийг ХААЗД тохирлын шаардлага хангасан гэсэн таних тэмдэгтэйгээр өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн байдлаар илүү үнэтэй борлуулж, ашиг олно.

 • Өөрийн бүтээгдэхүүний чанарыг баталгаажуулснаар цаашид олон улсын зах зээл, дэлхийн түвшний баталгаажуулалтанд хамрагдах боломж нэмэгдэнэ.

 • ХААЗД-ыг борлуулагч, үйлдвэрлэгч талууд хамтран санаачилсан тул Үйлдвэрлэгч таны эрх ашгийн төлөө бий болгосон юм

2.  Борлуулагч

ХААЗД нэвтрүүлсэн бүтээгдэхүүн борлуулснаар юу хожих вэ?

 • Баталгаажсан бүтээгдэхүүн борлуулснаар эрсдэл хүлээх, хэрэглэгчдээс гомдол гарах зэрэг нэр хүнд алдах, санхүүгийн эрсдлээс сэргийлнэ,

 • Тариаланчтайгаа бүтээгдэхүүнийхээ хүнсний аюулгүй байдлыг сайжруулах тал дээр үе шаттайгаар хамтарч ажиллаж, нийлүүлэлтийнхээ баталгаатай, аюулгүй байдлыг сайжруулах,

 • Хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэх, зах зээлд тавьж байгаа шаардлага, өөрчлөлтөнд дасан зохицох боломжтой болно,

 • Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчийг олж тогтоох,

 • Найдвартай, баталгаатай нийлүүлэлтийн эх үүсвэр, сүлжээтэй болох,

 

3.  Хэрэглэгч
ХААЗД-ын баталгаажсан хүнсний ногоо худалдаж авснаар юу хожих вэ?

 • Яг Монгол ногоо мөн үү?

 • Эрүүл, бохирдолгүй хөрсөнд тарьсан уу?

 • Генийн өөрчлөлттэй үрээр тариагүй биз дээ?

 • Хэтэрхий их бордоод, нитратын үлдэлгүй юу?

 • Ургамал хамгааллын хориотой, аюултай бодисоор хэтрүүлэн шүршээгүй байгаа?

 • Усалсан ус нь цэвэр байсан юм болов уу?

 • Шинжилгээнд хамрагдсан юм болов уу?

 • Хураах, хадгалах, тээвэрлэх явцдаа бохирдоогүй байгаа?

 • Үүнийг ургуулж, савласан хүн ариун цэвэр сахисан байгаа?

зэрэг асуултанд эргэлзэх хэрэггүй болно.

ХЭРХЭН ХААЗД-н ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХ ВЭ?

 ​

 1. Тариалан эрхлэгч өөрийгөө үнэлнэ. Үнэлгээний хариу 50 хувийг хангаж байвал бид тантай утсаар холбогдож зарим мэдээллийг тодруулах болно.

 2. Болзол хангасан этгээдтэй дахин холбогдож сургалтын хуваарь, хугацааг мэдэгдэх болно.

 3. Сургалтад суусан тариаланчидтай ХААЗД баталгаажуулалтын эрх бүхий байгууллага гэрээ байгуулна.  

 4. Баталгаажуулалт хийх ажил 2020 оны турш үргэлжлэнэ. 

 5. ХААЗД-н болзол хангасан этгээдэд гэрчилгээ олгоно. 

 6. Гэрчилгээжсэн этгээдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэхэд Монгол ногоо төслөөс дэмжлэг үзүүлнэ.

 • Facebook - White Circle
 • YouTube - Mon vegetable project
Logo-Mon-A-PNG_edited.png

COPYRIGHT © 2020 MONVEGI PROJECT. ALL RIGHTS RESERVED