top of page

БАЙЦАА

Тариаланчид шинэхэнээрээ юм шиг хадгалагддаг байцааг сүүлийн жилүүдэд их сонирхох болсон. Учир нь хашир тариаланчдын санааг хамгийн их зовоодог нь хадгалалт юм. Технологид бий гэхдээ явж явж сорт л шийднэ. Таны худалдан авсан хүнсний ногооны үр нь дараах давуу талтай болно.

Үүнд: 

 • Сорьцын гэрчилгээ, 

 • Гарал үүслийн гэрчилгээ, 

 • Баталгаа, 

 • Мэргэжлийн зөвлөгөө,

 • Бусад өргөн боломжууд,

Дээрх үрийг худалдан авснаар Та тариалсан үр, үрсэлгээг баталгаатай хураан авахаас гадна, хадгалалт, борлуулалтдаа санаа зоволтгүй.

беларуск.jpg

Беларусская-455

Нутагшсан сорт, 1970 он

 • Эртийн болцтой 80-95 хоног.

 • Хүйтэнд тэсвэртэй.

 • 1га талбайгаас 150-220ц ургац авна.

 • Хадгалалт сайн даана. 8-9 сар. 

 • 12-15 см урт, 5-6 см голчтой,

 • Дундаж жин: 35-100г 

 • Хурц аагтай, 3-4 нахиатай

 • Махлаг эд цагаандуу, шүүслэг, нягт

 • Булцуу нь хавтгайдуу бөөрөнхий

харикейн.jfif

Харрикейн F1

Ирээдүйтэй гбрид сорт, 2014 он

 • Оройн болцтой сорт. 98-100 хоног

 • 1га талбайн ургац: 328-634ц.

 • Дундаж жин: 1.9-3.2 кг 

 • Таваарлаг чанар: 93-98%

 • Үзэмж сайтай

 • Хадгалалт: 8-9 сар

 • Гандалтад тэсвэртэй

 • Толгой нь  бөөрөнхий, нягт судал том, иш намхан

грибовски.jpg

Грибовский-147

Нутагшсан сорт, 1970 он

 • Эртийн болцтой 90-120 хоног.

 • Хүйтэнд тэсвэртэй.

 • 1га талбайгаас 200-300ц ургац авна.

 • Хадгалалт: 6 сар. 

 • Дундаж жин: 70-100г 

 • Булцуу нь 1-2 нахиатай

 • Махлаг эд цагаандуу, шүүслэг, дунд зэргийн нягт

 • Булцуу нь зуувандуу бөөрөнхий

тиара.jpg

Тиара F1

Ирээдүйтэй гбрид сорт, 2014он

 • Эрт ургацын сорт. 53-59 хоног

 • 1га талбайн ургац: 180-205ц.

 • Дундаж жин: 1.0-1.2 кг 

 • Таваарлаг чанар: 90%

 • үзэмж сайтай

 • Толгой нь  бөөрөнхий, нягт боодог, толгой хэсгээр шардуу өнгөтэй, иш намхан

ширхэнцэг.png

Ширхэнцэг-13

Нутагшсан сорт, 2015 он

 • Эртийн болцтой 80-109 хоног.

 • Цаг уурын өөрчлөлтөд тэсвэртэй.

 • 1га талбайгаас 200-350ц ургац авна.

 • Таварлаг чанар: 55-97%

 • Хадгалалт: 6 сар. 

 • Дундаж жин: 50-150г 

 • Булцуу нь 1-2 нахиатай

 • хатаахад тохиромжтой.

 • Махлаг эд цагаандуу, шүүслэг

 • Булцуу нь хавтгайдуу бөөрөнхий

Бронко.jpg

Бронко F1

ирээдүйтэй сорт, 2015 он

 • Дунд болцтой 80-85 хоног.

 • 1га талбайгаас 300-500ц .

 • Хадгалалт: сайн. 

 • Дундаж жин: 1,5-3,0 кг 

 • Таваарлаг чанар: 95%

 • Булцуу нь  бөөрөнхий, гүн улаан хүрэн өнгөтэй

 • Нимгэн навчтай

bottom of page