top of page

Өргөст хэмх

Египетийн султан, цэргийн гарамгай жанжны нэрээр нэрлэгдсэн өргөст хэмхний хүчирхэг сорт "САЛАДИН" нь эрчимтэй өссөлттэй, арвин ургацтай, өнгө үзэмж сайн сорт юм. Таны худалдан авсан хүнсний ногооны үр нь дараах давуу талтай болно.

Үүнд: 

 • Сорьцын гэрчилгээ, 

 • Гарал үүслийн гэрчилгээ, 

 • Баталгаа, 

 • Мэргэжлийн зөвлөгөө,

 • Бусад өргөн боломжууд,

Дээрх үрийг худалдан авснаар Та тариалсан үр, үрсэлгээг баталгаатай хураан авахаас гадна, хадгалалт, борлуулалтдаа санаа зоволтгүй болно.

%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0

Саладин F1

Ирээдүйтэй гибрид сорт, 2016 он

 • Дунд эртийн болцтой

 • Анхны хураалт үрслэг шилжүүлэн суулгасанаас хойш 63-73 хоногт эхэлдэг.

 • Ургац: 13,8-14,2 кг/м2.

 • Хадгалалт, тээвэрлэлт сайн даана.  

 • Таваарлаг чанар 98%,

 • Температурын хэлбэлзэлд тэсвэртэй. 

 • Жимс нь хар ногоон өнгийн, гөлгөр, 30-35 см урт 

 • Дунджаар 297-380гр жинтэй. 

eliza-f1.webp

Элиза F1

Ирээдүйтэй гибрид сорт, 2017 он

 • Нэн эртийн болцтой 

 • Анхны хураалт үрээр тарьснаас хойш 47-49 хоног.

 • Ургацынхаа 70-80%-ийг ургац эхэлсний 2-3 долоо хонгогт өгдөг,

 • Ургац: 5,5-8кг/м2.

 • Хадгалалт, тээвэрлэлт даана.  

 • Жимс нь хар ногоон өнгийн, гөлгөр,

 • Жимсний урт 7-9 см урт 

 • Ойролцоогоор 80-100гр жинтэй. 

изяный.jpg

Изяшцный

Ирээдүйтэй сорт, 2014 он

 • Нэн эртийн болцтой 47-49 хоног.

 • Ургац: 5,5-8кг/м2,

 • -0,5 хүйтнийг тэсвэрлэдэг.

 • Хадгалалт, тээвэрлэлт даана.  

 • Жимс нь хөндийрдэггүй,

 • Жимсний урт 9-12 см урт 

 • Ойролцоогоор 60-140гр жинтэй. 

bottom of page