top of page

Хүнсний ногооны задгай талбайн үзэсгэлэн худалдаанд бүртгүүлэхийг урьж байна!

Нийслэлийн захирагчийн алба болон Монголын тариаланчдын үндэсний холбоо хамтран 2020 оны шинэ ургацын хүнсний ногоог хэрэглэгчдэд шууд хүргэх зорилгоор намрын худалдааг дараах хэлбэрээр зохион байгуулахаар болжээ. Үүнд:

Want to read more?

Subscribe to mfard.mn to keep reading this exclusive post.

Subscribe Now
35 views0 comments
bottom of page