top of page

Ногоочид зах зээлийн эрэлт, шаардлагад нийцүүлэн үр, технологийн шинэчилэлд анхаарч байна.

Updated: Nov 12, 2019

Тариаланчид зах зээлийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн амт, чанарыг хадгалахын тулд үр, технологийн шинэчлэлд багагүй хөрөнгө зарцуулж байна.
57 views0 comments

Comments


bottom of page