top of page

 

Судалгааны захиалагч ба гүйцэтгэгч:

“Монгол ногоо” төслийн захиалгаар “Төмс, хүнсний ногооны үнийн судалгаа”-г мэдээлэл судалгааны мэргэжлийн байгууллага ”SIKA” компани хийж гүйцэтгэлээ.

 

Судалгааны хамрах хүрээ:

Энэхүү судалгаа нь Улаанбаатар хотын төвийн дүүргүүдэд тогтсон 5 цэгүүдээс зөвхөн жижиглэнгийн үнийн судалгаа авахаар зохион байгуулагдсан.

 

Үүнд:

  1. Барс зах

  2. Хархорин зах

  3. Баянзүрх зах

  4. Мэркури зах

  5. И март дэлгүүр

Судалгааны зорилго: 

Сүлжээ дэлгүүр, захуудын хүнсний ногооны жижиглэнгийн үнийг 7 хоногт тутам гаргах, дундаж үнэ, үнийн өөрчлөлтөд дүн шинжилгээ хийхэд оршино. 

Хүнсний ногооны  үнэ : 

bottom of page