top of page

Улаан лооль

Улаан лоолийг угацын гарц, хэлбэр хэмжээ, амт, чанар зэрэг олон шинж чанараар шилж сонгож худалдан авдаг. Энэ бүх хэв шинж чанарыг нэг дор бүгдийг агуулсан сортын үрийг Та манай Улаанбаатар хот дахь салбар холбооны байрнаас ирж авах боломжтой. ХБНГУ-аас тусгай эрхтэйгээр оруулж ирэн Монголын тариаланчдад хүргэдэг байгуулага бол "Үрийн үйлчилгээний нэж" юм. 

tolstoi.jpg

Толстой F1

 • Эртийн болцтой.

 • Гарал үүсэл: Голланд. Бэйо Заден үрийн компани

 • Анхны хураалт: үрслэг шилжүүлэн суулгасанаас хойш 68-72 хоногт эхэлдэг.

 • Үрслэг шилжүүлэлт сайн даадаг

 • Ургац: 14,5-18,5 кг/м2.

 • Хадгалалт, тээвэрлэлт сайн даана.  /1 сар/

 • Таваарлаг чанар 98%,

 • Температурын хэлбэлзэлд тэсвэртэй. 

 • Жимс нь 1 багцанд 8-10 жимс үүснэ.

 • зайдам богино, 1 баг цэцгэнд 2 багц жимс суудаг. 

 • Дунджаар 100-135гр жинтэй. 

томат.jpg

Сибирский Скороспелый

 • Эртийн болцтой 

 • Анхны хураалт: үрслэг шилжүүлснээс хойш 49-55 хоног.

 • Жимслэлт 16-30 хоног үргэлжлэнэ,

 • Ургац: 180-400ц/га.

 • Хадгалалт, тээвэрлэлт даана.  

 • Бутан дээрээ 25-30% улайдаг.

 • Жимсний урт 7-9 см урт 

 • Ойролцоогоор 60-115гр жинтэй.

 • Сойж уях шаардлагагүй 

bottom of page